Een loket voor sportzaken, een trofee voor talentvolle sporters, meer samenwerking tussen verenigingen, promotie van het gebruiken van de fiets voor woon-werkverkeer en de mogelijke terugkeer van de Sportverkiezingen. 

Het is zomaar een greep uit acties die ervoor moeten zorgen dat inwoners van de gemeente Woensdrecht (blijven) bewegen. Sportwethouder Hans de Waal presenteerde daarvoor het overkoepelende Sportplan Woensdrecht 2017-2020, dat uitgaat van de verbindende factor van sport en bewegen.

In het sportplan zet de gemeente in op het creëren van een zo goed mogelijk sportklimaat. Daarvoor moet er meer samenwerking komen tussen verenigingen, met een verbindende rol voor de buurtsportcoaches van de Brede Welzijnsinstelling (BWI).

Gedacht wordt aan een combinatie van seizoenssporten, waarbij bijvoorbeeld voetballers in de zomerstop kunnen tennissen. Ook de oprichting van een sportloket is opgenomen in het sportplan. Bij het loket kunnen mensen terecht voor vragen over het sportaanbod en kunnen verenigingen kennis en vrijwilligers uitwisselen.

Trofee

Een speciale rol bij het promoten van sport ziet de gemeente weggelegd voor talenten en topsporters. “De prestaties die zij leveren kunnen een motivatie zijn voor anderen om te gaan bewegen”, stelt De Waal. Daarom denkt de gemeente aan de introductie van een trofee voor aanstormende talenten, die daarmee onder de aandacht van een breder publiek worden gebracht.

In het sportbeleid is daarom ook aandacht voor de ondersteuning van topsporters. De Waal noemt als voorbeeld het werpnet dat de gemeente enkele jaren geleden plaatste in MFC De Drieschaar als trainingsfaciliteit voor de talentvolle speerwerpers Bjorn en Jeroen Blommerde en Lars Timmerman.

Ook de terugkeer van de Sportverkiezingen ziet De Waal als een optie om sport onder de aandacht te brengen.

Budget

Een nieuwe werkgroep, waarin de gemeente, sportcoaches, sportverenigingen, ZuidWestHoek College, fysiotherapie en fitness vertegenwoordigd zijn, zal zich bezig houden met de voortgang van de ambities in het sportplan. De werkgroep krijgt de beschikking over een jaarlijks budget van 10.000 euro.

“Dat bedrag kunnen we dus onder meer inzetten voor zoiets als de organisatie van een Sportverkiezing, maar ook voor een campagne om werknemers te stimuleren om op de fiets naar het werk te gaan”, legt De Waal uit.

Het sportplan moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Die bespreekt het voorstel in de opinieraad van dinsdag 9 mei en de raadsvergadering van donderdag 23 mei.