Dertig vierkante kubieke meter op de hoek van de Westersingel en de Van Konijnenburgweg wordt binnenkort gesaneerd.

Het terrein van de voormalige brandweerkazerne is op twee plaatsen verontreinigd blijkt uit een bodemonderzoek.

"In een deel van het nabij gelegen plan Bergs Licht is reeds een grondsanering in gang gezet door de gemeente. In navolging op deze sanering wordt meteen de grond van de locatie van de voormalige brandweerkazerne gesaneerd."

Na de sanering wordt het burgerinitiatief 'de wilde bloementuin' weer in ere hersteld, in afwachting van verdere ontwikkeling van het terrein.