Adam Ahajaj (PvdA) wil weten of de cultuursector in Bergen op Zoom goed in beeld is.

Zijn vraag komt voort uit een advies van de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur die stellen dat er flink wat maatregelen genomen moeten worden om de positie van werkenden in de cultuursector te verbeteren, omdat anders een deel van deze creatieve sector in Nederland dreigt af te sterven.

"Hier ligt ook een rol voor de gemeenten, de overheid moet investeren in een bloeiend cultureel leven." Ahajaj wil dan ook weten welke initiatieven het college de afgelopen jaren heeft gesteund, en op welke manier.