Als het aan de Partij van de Arbeid ligt, wordt er niet tot 2019 gewacht met een onderzoek naar de woningbehoeften in de gemeente Woensdrecht. 

Raadslid Cees Jaspers dient deze maand een motie in, waarin hij het college opdracht wil geven om dit jaar al duidelijkheid te krijgen over de behoeften in de Woensdrechtse woningmarkt.

Met de motie vraagt Jaspers aandacht voor het behoud van voldoende sociale huurwoningen in de gemeente. "De komende jaren worden er weliswaar 149 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, maar netto gaat het slechts om een toevoeging van acht woningen", weet Jaspers.

Volgens hem is er vanuit alle kernen behoefte aan goedkope huurwoningen, maar komt de markt meer en meer onder druk te staan vanwege de komst van statushouders.

Geen goed

Ook de verkoop en liberalisatie van huurwoningen doen de markt geen goed, vindt Jaspers. "Bij ongewijzigd beleid betekent dit een vermindering van 111 sociale huurwoningen", heeft hij berekend.

Jaspers wil daarom dit jaar nog duidelijkheid over de woningbehoeften in de kernen krijgen en roept het college op om die informatie te gebruiken bij de nieuwe afspraken voor de woningstichtingen. De opinieraad Ruimte buigt zich dinsdag 9 mei over de motie.