De tijd dat alle bouwplannen in Bergen op Zoom meteen doorgang konden vinden, lijkt voorbij.

"We zijn terughoudend met nieuwe woningbouwinitiatieven en richten ons vooral op het invullen van de lege plekken", verklaart wethouder Patrick van der Velden.

Die luxepositie kan de gemeente innemen, nu er weer volop gebouwd wordt. In 2016 eindigde de teller op 262 nieuwe huizen, zo blijkt uit de Woningbouwmatrix.

De gemeente Bergen op Zoom telde op peildatum 1 januari 2017 in totaal 29.945 woningen. Hoewel het afgelopen jaar van 262 huizen de eerste sleutels overgedragen zijn, komt de netto toevoeging van nieuwe woningen uit op 148. 114 woningen zijn namelijk gebouwd in wijken, waar momenteel sprake is van herstructurering, zoals in Gageldonk-West.

Bouwplannen

Ook de komende jaren verwacht de gemeente genoeg nieuwe woningen te kunnen toevoegen aan de voorraad. Momenteel zijn er al 130 huizen in aanbouw en is voor nog eens 81 woningen de omgevingsvergunning al verleend.

Tot en met 2030 zijn er bovendien nog bouwplannen voor ruim 2800 woningen in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Dat komt neer op bijna 220 woningen per jaar, wat in lijn is met de prognoses van de provincie voor de gemeente Bergen op Zoom.

Complete stad

Wethouder Patrick van der Velden merkt aan alles dat de Bergse woningmarkt aantrekt. "Er komen weer meer initiatieven binnen. Het is gelukkig nog niet zo dat we ‘nee’ moeten verkopen, maar we verkeren nu wel in de positie dat we kritisch kunnen kijken naar de verschillende bouwplannen."

In de woonvisie sprak de gemeenteraad eerder al de voorkeur uit te willen bouwen aan een 'complete stad'. Daarbij worden eerst de lege plekken in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat ingevuld. Van der Velden noemt onder meer de Vlaszak en ’t Ketrientje als ontwikkellocaties. 

Het college wil in 2018 de woonvisie opnieuw onder de loep nemen. Dan worden ook het huidige woningbouwprogramma en de strategische koers tegen het licht gehouden.