Waterschap Scheldestromen organiseert op 10 mei in het gemeentehuis van Tholen een speciaal college over Dijkveiligheid.

Op deze avond komt de bezoeker op een laagdrempelige manier meer te weten over dijken, superstormen en overstromingen. D

e avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en wordt verzorgd door waterschapsingenieurs Robbert-Jan Lenselink en Jelle-Jan Pieterse.

Op 12 mei start tevens de Week van Ons Water waarbij extra aandacht is voor water. Op zaterdag 13 mei zet het Waterschap ter educatie het poldergemaal Loohoek bij Poortvliet open.