Aan de 1e Verdelingsweg in Putte komen achttien nieuwe recreatiewoningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarmee ingestemd.

De huisjes zijn voorzien voor een stuk braakliggend perceel op de hoek tussen de Herenbaan en de 1e Verdelingsweg.

Het perceel heeft al de bestemming recreatie, maar met de toevoeging van achttien nieuwe vakantiehuisjes wordt het maximaal aantal wel overschreden.

Daarom is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied. Het college heeft zijn akkoord gegeven voor het ontwerpbestemmingsplan, dat vervolgens voor zes weken ter inzage wordt gelegd.