Montessorischool De Kraal in Tholen heeft bekendgemaakt niet meer deel te willen nemen aan Brede school Tholen.

De Kraal heeft zelf onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een samenwerking in Westerpoort, maar concludeert dat leerlingen van de Kraal alleen maar achteruit gaan in hun voorzieningen en welzijn.

"Bovendien worden de financiële risico’s tot op de dag van vandaag niet weggenomen door de gemeente."

De plannen voor de Brede School in het voormalige Westerpoort-gebouw stammen al uit 2013, maar werden concreter toen in 2015 het Masterplan Tholen werd vastgesteld. "Voor montessorischool De Kraal was er geen reden om hierin te participeren." 

Gebouw

Het schoolgebouw waar de Montessorischool nu gevestigd zit is en was een prima schoolgebouw met grote, lichte klaslokalen, brede gangen, een ruime speelzaal en ook nog een gymzaal en parkeerplaats pal naast de deur. Maar, volgens De Kraal, werd vanuit de gemeente Tholen dringend verzocht toch vooral ‘open minded’ aan te schuiven bij de overleggen.

"Na wat een slepend proces bleek, waarin tot op heden essentiële vraagstukken onbeantwoord blijven en gedane toezeggingen ondanks aandringen niet worden gehonoreerd, heeft de Kraal inmiddels geconcludeerd hieraan niet langer te willen deelnemen."

Nadelen

Zo zijn er grote zorgen over de exploitatielasten en er zouden financiële investeringen geëist worden van de school, terwijl die een 'enorme weerslag hebben op de liquiditeitspositie'.

"Daarbij is het storend dat ketenpartners op de begane grond worden gepositioneerd, terwijl de Kraal als school genoegen moet nemen met huisvesting op de eerste etage. Alleen al de gedachte onderbouwleerlingen op een etage te moeten huisvesten waar zij de eerste jaren niet door de aanwezige ramen naar buiten kunnen kijken en minder daglicht zien dan nu het geval is, is onacceptabel."

Achteruitgang

Ook de eis dat er een eigen volwaardige ingang voor de leerlingen van De Kraal moet komen, wordt door betrokken niet serieus genomen. "Terwijl dit financieel in het niets staat bij het realiseren van een geheel nieuwe vleugel voor het huisvesten van één deelnemende school." 

Alles bij elkaar opgeteld heeft de school daarom besloten af te zien van een samenwerking en gewoon te blijven zitten waar men nu zit. "Deelname aan de Brede school betekent voor de Kraal een achteruitgang in vele opzichten."