De gemeente Woensdrecht voert de komende weken werkzaamheden uit op de sportparken Jac van Hoek in Hoogerheide en Heiloop in Ossendrecht. 

In Hoogerheide heeft voetbalvereniging Meto aangegeven met één voetbalveld minder toe te kunnen. Daarvoor is een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Dat betekent wel dat de lichtmasten moeten worden verplaatst.

Op de Heiloop, de thuisbasis van voetbalvereniging Odio, is er onderhoud nodig aan één van de speelvelden om de beworteling van het gras te verbeteren.

Het college heeft opdracht gegeven voor de werkzaamheden op beide sportparken.