Het Grondbedrijf van de gemeente Bergen op Zoom heeft het afgelopen jaar een positief resultaat geboekt van acht ton.

De afdeling van de gemeente Bergen op Zoom die verantwoordelijk is voor het kopen, bouwrijp maken en verkopen van gronden heeft lange tijd rode cijfers gezien, maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Na jaren van tekorten is een bedrag van 800.000 euro een stap in de goede richting, zoals de gemeente het zelf omschrijft.

"Maar, het is ook geen wereldbedrag." Toch zijn de verwachtingen voor de komende jaren volgens de gemeente Bergen op Zoom positief. Er wordt weer voldoende gebouwd en het vertrouwen van de huizenkoper neemt toe.

Jaarlijks wordt gekeken wat de grondexploitaties opleveren in de Jaarrekening. "Onderdeel daarvan is het bijstellen van prognoses op basis van realisaties, het actualiseren van de planningen en kostenramingen. Zo ontstaat een actueel financieel beeld. En dat beeld is gunstig, maar ook nog fragiel."

Financieel beleid

"We hebben jarenlang een terughoudend financieel beleid gevoerd", vertelt verantwoordelijk wethouder Ad Coppens. Voorheen leken de bomen tot in de hemel te groeien, maar daar is al een tijd geen sprake meer van. De gemeente heeft daarom veel woningbouwplannen aangepast, opgedeeld in kleinere parten die beter te overzien zijn.

"We zijn met afzonderlijke kopers aan de slag gegaan om de woningbouw in een mindere economische tijd toch door te laten gaan en we zijn een ander beleid gaan voeren als het gaat om de verkoop van bedrijfsgronden." 

Zo zegt de wethouder liever in te zetten op de vestiging van kleinere bedrijven met relatief veel werkgelegenheid, dan op grote bedrijfspanden waarbij niet altijd sprake is van stabiele werkgelegenheid. "Mijn lijfspreuk ‘iedere euro telt’ is niet voor niets de laatste jaren verschoven naar ‘iedere baan telt’."

Uitgeven

Het positieve resultaat van acht ton wordt niet in zijn geheel overgeheveld naar het spaarpotje van de gemeente. Ruim de helft, (414.000 euro) wordt gebruikt voor het bekostigen van het verleggen van de gasleiding in de nabijheid van de Van Konijnenburgweg.

Daarnaast wordt een ton geïnvesteerd in Aangenaam Bergen op Zoom. "Zo resteert een bedrag van 287.000 euro dat naar de Algemene Reserve van de gemeente Bergen op Zoom vloeit."