De gemeente Bergen op Zoom maakt geld vrij voor een betere begeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen.

Zij krijgen gedurende hun zwangerschap extra ondersteuning van een psycholoog. Daarmee willen verloskundigen in de regio de kans op aangeboren afwijkingen tot een minimum beperken en zwaardere zorg voor moeder en kind in de toekomst voorkomen. 

Jaarlijks krijgen de verloskundigen in de regio Bergen op Zoom zo’n 150 ‘kwetsbare zwangeren’ op bezoek. De problemen waar zij mee te maken hebben, kunnen heel divers zijn.

"Het gaat om vrouwen die geen partner hebben, geen eigen inkomen of woonruimte hebben, vrouwen die psychische problemen hebben, verslaafd zijn of bijvoorbeeld onder bewindvoering staan", legt wethouder Yvonne Kammeijer uit.

Consult

Voor zowel de vrouwen zelf als hun ongeboren kindje kunnen al die factoren een risico zijn. Als verloskundigen een kwetsbare moeder op consult krijgen, kunnen zij de vrouw daarom doorverwijzen naar een psycholoog voor deelname aan het project.

De moeder krijgt dan begeleiding op maat gedurende haar zwangerschap. Diverse verloskundigenpraktijken in de regio zijn al aangesloten bij het project en ook het Moeder- en Kindcentrum in het Bravis ziekenhuis doet meer door een spreekkamer beschikbaar te stellen.

Hoge verwachtingen

De gemeente Bergen op Zoom ondersteunt het initiatief nu met een waarderingssubsidie van bijna 7500 euro voor de periode van 1 maart 2017 tot en met 1 maart 2019.

Kammeijer heeft hoge verwachtingen van het initiatief. "De psycholoog, die dit project leidt, heeft eerst een kaart gemaakt van Bergen op Zoom om de kwetsbare vrouwen in beeld te brengen. Ze is nu al een periode bezig en de eerste ervaringen zijn hoopgevend. "Het idee is dat dankzij de begeleiding er minder kans is op aangeboren afwijkingen en dat er zwaardere vormen van zorg voorkomen kunnen worden."

Andere regio's

Volgens de wethouder loopt de regio Bergen op Zoom nu voorop met dit initiatief. "We hopen natuurlijk op succes, zodat dit project ook in andere regio’s uitgerold kan worden."