Het project, waarbij de gemeente Tholen permanente bewoners van recreatieverblijven aanpakt, werpt zijn vruchten af.

Dat blijkt uit een mededeling aan de gemeenteraad.

De gemeente is drie jaar geleden gestart met handhavend optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven en inmiddels zijn al bijna vijftig mensen de deur gewezen of zij moeten aan het eind van het jaar de recreatiewoning verlaten.

In maart 2014 is de gemeente Tholen begonnen met het uitzetten van mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven. In eerste instantie dacht de gemeente dat het om zeventig recreatieverblijven zou gaan. In een periode van negen jaar wilde de gemeente ieder jaar tien handhavingsprocedures opstarten en de laatste twee jaar waren ingecalculeerd voor eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Procedures

Later bleek het aantal hoger te liggen en bijna de honderd te raken. Toch verloopt de handhavingsactie tot nu toe vrijwel vlekkeloos. Na twee jaar zijn tien procedures afgehandeld, waarbij de woningen niet meer permanent bewoond worden.

Acht gevallen zijn in de afrondende fase en slechts bij een procedure is een zienswijze in behandeling

Coulanceregeling

De actie heeft voor de nodige onrust gezorgd onder de bewoners van recreatieverblijven, omdat men niet wist wanneer men aan de beurt zou zijn. Daarom is de gemeente Tholen het gesprek aangegaan met de bewoners. Op basis van die gesprekken is een coulanceregeling ontstaan, waarbij bewoners zelf aangeven dat ze in strijd met het bestemmingsplan het recreatieverblijf als woning gebruiken.

De bewoners kregen een ruimere termijn om de bewoning te beeindigen, waardoor de bewoners meer duidelijkheid kregen. Huurders van een recreatiewoning moesten per 1 januari 2016 de woning verlaten en eigenaren van recreatiewoningen moeten per 1 januari 2018 de bewoning beeindigen.

Openstaande zaken

In totaal hebben veertig mensen gebruik gemaakt van de regeling, negen huurders en 31 eigenaren. Alles bij elkaar opgeteld zijn er aan het eind van dit jaar dus in ieder geval vijftig recreatieverblijven minder bewoond dan toen gestart werd met het project.

Doordat de aanmeldingen voor de coulanceregeling goed liepen, loopt de gemeente Tholen voor op schema. Als alles verder volgens planning verloopt verwacht de gemeente het project een jaar eerder al af te kunnen sluiten. "De laatste zaken duren vaak het langst."

Desondanks zorgen de controles en de handhaving voor een preventieve werking stelt de gemeente. "Waardoor potentiele permanente bewoners weten dat ze zich niet in recreatieverblijven in de gemeente Tholen moeten vestigen."