De gemeente Steenbergen is positief over de inloopavonden die gehouden zijn met betrekking tot het Omgekeerd Inzamelen.

Op 7 maart werd de eerste bijeenkomst gehouden in een reeks van zeven, waarbij uitleg werd gegeven over het project en inwoners kregen de kans om mee te denken.

"De opkomst was niet erg hoog maar de bijeenkomsten waren zeker waardevol", aldus de gemeente. Mensen zijn onder andere geholpen bij het formuleren van zienswijzen.

Verder kwamen onderwerpen als angst voor bijplaatsingen aan de orde. Een speciale bijeenkomst voor ouderen werd vervolgens wel druk bezocht.