Bergen op Zoom en Roosendaal gaan de komende drie jaar alsnog 208 vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangen. 

Dat zijn de steden met de gemeenten Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht overeengekomen, nu de komst van twee asielzoekerscentra in West-Brabant van de baan zijn.

Aanvankelijk zouden de drie plattelandsgemeenten de extra taakstelling voor het huisvesten van statushouders overnemen van Bergen op Zoom en Roosendaal, maar de vijf gemeenten hebben afgesproken dat ieder nu de eigen wettelijke opdracht voor rekening neemt.

Asielzoekerscentra

De afspraak dat Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht samen 208 extra vluchtelingen met een verblijfsstatus zouden huisvesten stamt nog uit de tijd dat de instroom van asielzoekers zijn hoogtepunt bereikte.

De Brabantse commissaris van de koning, Wim van de Donk, gaf de regio Bergen op Zoom-Roosendaal de opdracht om in totaal 832 asielzoekers die nog in afwachting zijn van hun procedure op te vangen. De vijf gemeenten kwamen overeen dat de twee steden ieder een asielzoekerscentrum met 416 opvangplaatsen zouden realiseren.

De drie kleinere gemeenten zouden in ruil daarvoor de taakstelling voor het huisvesten van 208 vluchtelingen met een verblijfsstatus overnemen.

Nieuwe verdeling

De vijf gemeenten sloten het zogenaamde Brabantpact in het voorjaar van 2016, maar al snel bleek dat de vluchtelingenstroom als gevolg van de Turkije-deal flink afnam. In september liet Van de Donk weten dat de komst van de twee asielzoekerscentra in Bergen op Zoom en Roosendaal niet meer nodig was.

Dat betekende dat de gemeenten opnieuw met elkaar rond de tafel moesten voor een nieuwe verdeling van de statushouders over de vijf gemeenten. Zij hebben nu afgesproken dat de twee steden hun verantwoordelijkheid pakken in het huisvesten van statushouders, waardoor Bergen op Zoom en Roosendaal ieder 104 vluchtelingen onderdak moeten bieden.

De extra opgave voor Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht is daarmee komen te vervallen.

Majeure opgave

Het ‘inlopen’ van de achterstand wordt door de steden wel als een 'majeure opgave' gezien. Daarom hebben zij de commissaris van de koning gevraagd om de taakstelling over drie jaar uit te voeren.

Per jaar komt dat neer op de huisvesting van 35 vluchtelingen, bovenop de wettelijke taakstelling die gemeenten per half jaar al opgelegd krijgen vanuit het Rijk.

Uiterlijk eind 2019 moet de achterstand in de regio dan volledig zijn weggewerkt. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door Van de Donk.