De tijd dat horecaondernemers en winkeliers er met een waarschuwing van af kwamen als zij alcohol verkochten aan minderjarigen is voorbij. 

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht willen voortaan meteen een bestuurlijke boete opleggen bij een overtreding op de minimumleeftijd.

Er is de afgelopen jaren zowel landelijk als lokaal zoveel aandacht geweest voor het verhogen van de leeftijd van zestien naar achttien jaar dat onwetendheid geen smoes meer mag zijn, vinden de vier gemeenten.

Het afgelopen jaar gingen twaalf horecagelegenheden over de schreef bij de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Dat blijkt uit de evaluatie van de gezamenlijke boapool voor de Drank- en Horecawet van de vier gemeenten.

Handhavers

In 2016 zijn in totaal 461 cafés, kantines, evenementen, supermarkten, slijterijen, restaurants en cafetaria’s gecontroleerd op zowel het schenken/verkopen aan minderjarigen als op de inrichting, sluitingstijden en het personeel.

De handhavers, die zich onopvallend tussen het uitgaanspubliek begaven, constateerden daarbij 42 overtredingen. Naast de twaalf overtredingen voor verkoop van alcohol aan minderjarigen werd in evenveel situaties alcohol zonder vergunning verkocht.

Ook was er in vier gevallen geen leidinggevende op de werkvloer aanwezig en hielden tien instellingen zich niet aan de afgesproken sluitingstijden.

Rotte appel

Uiteindelijk hebben de overtredingen voornamelijk tot schriftelijke waarschuwingen en persoonlijke gesprekken geleid. Slechts één keer is een bestuurlijke boete van 1.360 euro opgelegd. Daarnaast was er drie keer sprake van een last onder dwangsom en één keer werd een vooraankondiging van tijdelijke sluiting toegestuurd.

In dit geval ging het om een 'rotte appel' in Bergen op Zoom, die uiteindelijk zelf de deuren sloot. Het café lapte regels op het gebied van geluid, sluitingstijden en het verbod op schenken van alcohol aan minderjarigen aan zijn laars.

Boete

De gemeenten willen zich voortaan ook harder opstellen naar cafés, kantines en winkels waar alcohol verkocht wordt aan minderjarigen.

"Waar eerst nog wat onduidelijkheid bestond bij de overtreder en een waarschuwing gepast was, is het inmiddels genoeg bekend bij ondernemers dat het schenken of verkopen van alcohol aan minderjarigen een overtreding is." Dit jaar willen zij daarom meteen een boete uitschrijven.

Een uitzondering geldt wel voor horeca, kantines en winkels dat een convenant heeft ondertekend met de gemeente Woensdrecht. Voor hen gelden de afspraken die in het convenant zijn opgenomen.