Meer aandacht voor techniek, voldoende keuzevrijheid voor ouders en hun kinderen, een goede doorgaande leer- en zorglijn van kinderopvang tot hbo en de toevoeging van hoger onderwijs. 

Dat is hoe de wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht het onderwijs in de regio graag zien.

Daarvoor presenteerden zij woensdag een manifest voor 'onderwijs dat klaar is voor de toekomst'. Niet meer ieder voor zich, maar samen opkomen voor het regionale belang is de belangrijkste boodschap die de vier wethouders daarbij willen uitstralen.

De noodzaak om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor onderwijs is hoog. "De cijfers liegen niet. We hebben in de regio te maken met krimp", stelt de Thoolse wethouder Peter Hoek. Hij weet waarover hij praat. Nog maar drie jaar geleden sloot de vmbo-school Westerpoort College in Tholen als gevolg van een teruglopend aantal leerlingen.

Boodschap

Het eerste punt in het manifest is dan ook meteen een duidelijke boodschap aan de drie overgebleven vmbo-scholen Steenspil (Halsteren), ZuidWestHoek College (Ossendrecht) en Ravelijn (Steenbergen). Zij moeten stoppen met elkaar te beconcurreren maar zorgen voor een betere verdeling van de leerlingen om alle drie levensvatbaar te blijven.

Wethouder Cors Zijlmans van Steenbergen wijst op het belang van een evenwichtig aanbod voor de regio: "Het agrarisch onderwijs zat vroeger in Steenbergen, nu in Halsteren. Natuurlijk hadden we dat graag in Steenbergen gehouden, maar het gaat erom dat het voor de regio behouden blijft."

Techniek

Dat brengt de wethouders meteen op het tweede punt in het manifest: een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral in de techniek zitten bedrijven om goed opgeleid personeel te springen.

En techniek is in dit geval heel breed, weet de Bergse wethouder Yvonne Kammeijer. "We hebben hier een grote sector op het gebied van onderhoud, logistiek en biobased economy. Ook de opkomst van circulaire economie, het hergebruik van afvalstoffen, vraagt om technisch en wetenschappelijk personeel. Daar liggen de baankansen. Dat betekent wel dat we het gevoel voor techniek al op jonge leeftijd tussen de oren moeten krijgen."

Juiste richting

Het toevoegen van techniek in het curriculum van het basisonderwijs als onderdeel van het Nationaal Techniekpact vinden de vier wethouders al een goede stap in de juiste richting, al zijn ze ook van mening dat onderwijs en bedrijfsleven nog meer op elkaar kunnen inspelen.