De Lidl aan de Burgemeester van Loonstraat gaat haar plan om te verhuizen naar de Van Bredastraat verder onderzoeken. 

Het gemeentebestuur heeft in ieder geval aangegeven in principe toestemming te verlenen voor de verhuizing van de supermarktketen, maar wel met de nodige voorwaarden.

Lidl is al sinds 2011 op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden aan de Burgemeester van Loonstraat, maar de benodigde ruimte is niet op en bij de bestaande locatie aanwezig.

Het college is dan ook van mening dat de Lidl inderdaad genoodzaakt is om die ruimte elders te zoeken. Lidl heeft nu haar oog laten vallen op het pand van AutoKar aan de Bredastraat.

Verzoek

"Aan dit verzoek is een intensief voorbereidingsproces voorafgegaan dat voor Lidl in 2011 startte", stelt het college. "In 2015 zijn alle bestaande supermarkten in Steenbergen in de gelegenheid gesteld om ons inzicht te geven in hun toekomstplannen en uitbreidingswensen. Alleen Aldi en Lidl hebben toen gereageerd."

Op basis van de toen verstrekte informatie heeft de gemeente onderzocht of een uitbreiding nodig is en dus ook onderbouwt kan worden. Dat blijkt nu het geval en daarom mag de lidl het plan verder gaan uitwerken.

"We hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden dat Lidl op korte termijn haar plannen met de ondernemersvereniging RPS bespreekt om na te gaan of en hoe ze ondanks vestiging buiten het centrumgebied kan bijdragen aan de vitaliteit van toekomstbestendigheid van het centrumgebied."