Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) heeft bij het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het hondenbeleid.

De vragen komen naar aanleiding van een burgerinitiatief dat op de Welberg is ontstaan om een speelveld te maken waar honden los mogen rondlopen.

"Samen met de Dorpsraad Welberg willen de initiatiefnemers dat er een gebied wordt aangewezen dat ook veilig wordt omheind. Zelf willen de initiatiefnemers zorgen voor spelmaterialen, andere benodigdheden en het onderhoud."

"Ook zullen zij elkaar aanspreken op eventueel ongewenst gedrag van de honden", stelt Veraart in zijn brief.

Medewerking

Hij wil nu van het college weten of zij op de hoogte zijn van het initiatief en of zij medewerking willen verlenen aan het creëren van een hondenlosloopveld op de Welberg. "Is het college dan bereid om dit Welbergse initiatief op korte termijn mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe, verbeterde hondenbeleid in de aanstaande Perspectiefnota?" 

In 2016 droeg Gewoon Lokaal! het college via een motie al op om een verbeterd hondenbeleid te voeren door extra voorzieningen te creëren voor meer hondenspeelvelden e.d., én door meer te handhaven op aanlijnen en poepruimen.