Tegen het advies van de politie in heeft het college besloten om de snelheid op Calfven, tussen huisnummer 79 en de kruising met de Vierwindenlaan, terug te brengen naar dertig kilometer per uur.

Het college legt het negatieve advies van de politie naast zich neer omdat het vindt dat een lagere snelheid de veiligheid en leefbaarheid ten goede komt. De raad gaf het college in 2008 al de opdracht om de snelheid terug te brengen.

Aanvankelijk zou de snelheid pas na de bouw van woningen op het voormalige chloorfabriekje naar beneden gaan, maar vanwege de discussie over legalisatie van die woningen is dat besluit nu naar voren gehaald.