Wat een gewone paasviering in de kerk van Hoogerheide leek te worden, mondde uit in een speciale gebeurtenis voor parochiaal vrijwilliger Ad de Keijzer. Hij kreeg via pastoor Hans de Kort de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toebedeeld, een onderscheiding voor mensen die hun diensten hebben bewezen voor de rooms-katholieke kerk of het rooms-katholieke geloof. 

Volgens Ad Schouw van Parochie De Bron heeft Ad de Keijzer de onderscheiding meer dan verdiend.

Dat blijkt ook uit de voordracht door de parochie. "Ad de Keijzer is op zijn 77e verjaardag, 22 november 2016, zeventig jaar lang op de een of andere wijze onafgebroken actief geweest als vrijwilliger bij de diverse parochies, waartoe hij heeft behoord vanwege zijn woonplaatsen."

Al die zeventig jaar was hij op de een of andere wijze betrokken bij de gemeenschapsvorming in en door de katholieke kerk. "Ad de Keijzer heeft zich naar onze mening, op bijzondere en langdurige wijze verdienstelijk gemaakt voor kerk en samenleving."

Pak

De Keijzer zelf had tijdens de viering niets in de gaten. Hoewel hij al eerder in zijn leven een Koninklijke onderscheiding kreeg, ontging hem dit keer de reden waarom hij een pak aan moest naar de kerk.

"Mijn vrouw zei dat het moest omdat het Pasen was, maar eigenlijk had ik dan een nieuw pak moeten hebben. Pas toen de pastoor in de preek over vrijwilligers begon en opmerkte dat er eentje in de kerk zat die al zeventig jaar vrijwilligerswerk verrichtte, wist ik dat er iets ging gebeuren. Maar deze onderscheiding had ik zeker niet verwacht. Ik ben dan ook heel verrast en ook heel erg blij."