De gemeente Tholen moet de komende tweeënhalve maand nog 24 statushouders opvangen in de gemeente Tholen.

Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het eerste kwartaal van 2017.

In Nederland krijgen alle gemeenten ieder half jaar een taakstelling opgelegd vanuit de Rijksoverheid waaraan zij moeten voldoen. Haal je het niet, dan schuiven de aantallen door naar het volgende half jaar bovenop de nieuwe taakstelling.

Achterstand

Begin 2016 stond de gemeente Tholen er goed voor als het gaat om de huisvesting van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, oftewel statushouders.

Doordat er in 2015 twee statushouders meer een huis toegewezen hebben gekregen, begon de gemeente met een voorsprong maar gedurende het jaar is die voorsprong verdwenen en uiteindelijk kwam de gemeente Tholen zelf op achterstand te staan.

Op 1 januari 2017 moesten er dan ook nog zeventien statushouders begeleid worden naar een woning. Daar kwam de nieuwe taakstelling van twintig asielzoekers vanuit de overheid bovenop, waardoor in het eerste half jaar van 2017 in totaal 37 mensen – die op dit moment in een asielzoekerscentrum zitten – gehuisvest moeten worden.

Taakstelling

Uit de cijfers van het COA blijkt dat er in januari vijf statushouders in de gemeente Tholen zijn komen wonen. In februari was dat er slechts één en in maart waren dat er weer zeven. Daarmee komt de stand op 24 statushouders die zitten te wachten op een woning.

De taakstelling die vanuit de overheid wordt opgelegd is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Verwacht wordt dat de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar een stuk lager uitpakt, omdat de toestroom van asielzoekers de laatste maanden enorm is afgenomen.

In heel Nederland moesten in de eerste helft van 2017 ruim 13.000 vluchtelingen opgevangen worden, maar volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff is dat in de tweede helft van dit jaar nog maar 10.000. De eerste zes maanden van 2018 verwacht men slechts 6000 mensen op te moeten vangen.

Eenpersoonshuishoudens

Dat de gemeente Tholen nog aardig wat statushouders moet huisvesten kan overigens ook te maken hebben met de combinatie beschikbare woningen en de stand van zaken in de asielzoekerscentra.

Zo blijkt dat er op dit moment weinig gezinnen zitten in de azc’s, omdat de meeste gemeentes hebben aangegeven dat gezinnen de voorkeur hebben. Omdat de huizen in veel gemeenten niet geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens, moet daar nog wel een oplossing voor komen.