De landelijke verkiezingen zijn net voorbij, maar de gemeente Steenbergen is al druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Op 21 maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen en gezien de lage opkomst in 2014 (45,33 procent) wordt alles in het werk gesteld om de komende verkiezingen meer mensen naar de stembus te lokken.

​Eerste stap

De eerste stap is afgelopen week al genomen. De fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen hebben het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 besproken.

Daarin staat onder andere te lezen dat op 27 mei al een eerste informatiebijeenkomst wordt gehouden voor alle bewoners in de gemeente Steenbergen die geïnteresseerd zijn in de politiek en wellicht raadslid zouden willen worden.

Tijdens deze avond kunnen ook nieuwe politieke partijen zich melden en informatie inwinnen over de gang van zaken. Onder andere de PVV heeft al aangekondigd in de gemeente Steenbergen mee te willen gaan doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar dan moeten wel de juiste kandidaten zich melden.

Opkomst verhogen

Om in 2018 de opkomstcijfers te verhogen heeft de gemeente Steenbergen twee onderzoeken tegen het licht gehouden waarin onderzocht is wat wel en wat niet werkt om de opkomstcijfers in een gemeente op te krikken.

Zo blijken flyers, e-mails en posters geen statistisch effect op de opkomst te hebben. Wat wel helpt is het aantal stembureaus verhogen, de betrokkenheid van lokale media en de aanwezigheid van politici met een grote (lokale) bekendheid op de kieslijsten en een verkiezingsfestival.

​Steumbureaus

De gemeente heeft bij de laatste verkiezingen al twee stembureaus toegevoegd in de hoop dat daardoor meer stemmen worden uitgebracht, een in Steenbergen en een in Dinteloord.

Daarnaast wordt geopperd om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor een kieskompas/stemwijzer, die de inwoners van Steenbergen hulp biedt bij het maken van een keuze voor een partij en aandacht vestigt op de komende verkiezingen.

Andere mogelijkheden die besproken worden zijn een aparte facebook pagina: Steenbergen Stemt!, onderzoeken of een mobiel stembureau mogelijk is en een scholenproject bij ’t R@velijn.

Verkiezingsavond

Al die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de inwoners van Steenbergen op 21 maart massaal naar het stembureau trekken. ’s Avonds om 22.00 uur wil de gemeente een verkiezingsavond houden waar de uitslag bekend wordt gemaakt.

De volgende ochtend wordt bekend gemaakt hoe de verdeling van de voorkeurstemmen is. Daarmee wordt duidelijk welke kandidaat raadsleden ook daadwerkelijk volgens de uitslag van de verkiezingen in de gemeenteraad komen. Na het vaststellen van de uitslag op 23 maart worden alle benoemde raadsleden uitgenodigd om hun benoeming in ontvangst te nemen.

Op woensdag 28 maart wordt tijdens een openbare raadsvergadering afscheid genomen van de oude raad. De nieuwe gemeenteraad krijgt daarna nog speciale lessen in debateren en vergaderen, want politicus wordt je niet zomaar.