De FitFabriek gaat een belangrijke rol krijgen in het tegengaan van overlast in de wijk Borgvliet.

Burgemeester Frank Petter wil op de lange termijn dat de FitFabriek drie keer in de week actief gaat zijn op het plein in de Pieter Breughelstraat, om kinderen van de wijk respect bij te brengen en om de kloof tussen volwassenen buurtbewoners en de jeugd te dichten.

Op korte termijn gaat onder andere de politie vaker surveilleren om de overlast tegen te gaan.

​Actieplan

Burgemeester Frank Petter heeft een actieplan gepresenteerd om de overlast in de wijk Borgvliet tegen te gaan. Het plan is een reactie op het incident van 28 juni 2016 waarbij zogenaamde straathyena’s de wijk terroriseerden.

Op social media verschenen destijds geregeld beelden van jongeren die onder dezelfde naam (straathyena’s) kattenkwaad uithaalden in steden door het hele land. In Bergen op Zoom werd een automobiliste de doorgang versperd en het portier van haar auto werd door een 11-jarige jongen opengetrokken. Ook dit incident ging viral op social media, waarna massaal werd gesproken over de jongerenproblematiek in de wijk.

Het zou geen eenmalig incident zijn, maar er zou sprake zijn van een groep jongeren die voor overlast en vernielingen zorgt in de wijk met als ‘hoogtepunt’ de vernielingen tijdens de jaarwisseling met zeer zwaar vuurwerk.

Volgens de gemeente gaat het om een groep van ongeveer tien kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar, voornamelijk van Marokkaanse afkomst.

Aanpak

Om de overlast aan te pakken heeft de burgemeester doelstellingen genoteerd en een aanpak voor de korte termijn en voor de langere termijn. Als doel voor de korte termijn noemt Petter geen overlast en/of vernielingen door jongeren meer en een individuele en groepsgerichte aanpak voor overlastgevende jongeren.

Voor de langere termijn wil hij het woon- en leefklimaat herstellen in de wijk waarbij beter contact komt met de (probleem-)jongeren. Om dit te bewerkstelligen wil burgemeester Petter in ieder geval op de korte termijn voor 18 uur per week een buurtwerker inzetten die een buurtnetwerk opbouwt en onderhoudt.

De politie gaat daarnaast extra toezicht houden op de hotspots en dan met name in de latere uren en in het weekend. In april, mei en juni gaat de politie tevens surveilleren op de actuele hotspots.

Op dit moment verzorgt de FitFabriek ook al wekelijks activiteiten op het speelterrein aan de Markgravenlaan, maar die activiteiten moeten uitgebreid worden naar andere locaties in de wijk.

Langere termijn

De FiTFabriek ziet kansen om de jongeren uit de wijk middels een activiteitenaanbod respect bij te brengen en de kloof tussen de volwassen buurtbewoners te dichten.

“De FiTFabriek-professional betrekt actief twee jongeren met een voorbeeldfunctie uit de wijk bij de werkzaamheden zodat er normaal gecommuniceerd wordt en er meer begrip en verdraagzaamheid wordt gekweekt van beide kanten”, stelt Frank Petter.

“Het programma voorziet ook in signaleren waar kinderen en jongeren in de knel raken.” Deze aanpak is volgens onderzoek effectief als de Fitfabriek minimaal 3 keer per week actief is op een plein, in dit geval de Pieter Breughelstraat.

“Deze inzet door de FiTFabriek wordt op dit moment voorbereid.” Overigens is het volgens burgemeester Petter op dit moment tamelijk rustig in de wijk. “De locatie nabij de Lidl blijft een aandachtspunt. Deze locatie heeft namelijk ook een aantrekkingskracht op jongeren uit andere wijken.”