Het loket voor vragen over zorg, welzijn, wonen en werken, officieel de ‘Integrale Toegang’ geheten, verhuist in 2018 van de Kromstraat 4 naar het gemeentehuis van Woensdrecht. 

Dat hebben de wethouders Hans de Waal en Lars van der Beek bekendgemaakt. Het gemeentehuis wordt daarvoor eind dit jaar onder handen genomen.

Met de verhuizing wil het gemeentebestuur enerzijds meer samenwerking creëren met de organisaties in het sociaal domein die nu nog in K4 gevestigd zijn, anderzijds moeten zij op deze manier nog toegankelijker worden voor de inwoners.

Verzamelloket

De gemeente koos er in 2015 nog bewust voor om het loket voor de nieuwe taken op het gebied van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdzorg onder te brengen in K4, hetzelfde gebouw waar ook de Brede Welzijnsinstelling (BWI), het voorzieningenteam, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) al gevestigd zijn.

Hoewel de gemeente tevreden is over de werking van de Integrale Toegang, het verzamelloket voor alle organisaties die actief zijn op het sociaal domein, zijn uit een evaluatie wel een aantal verbeterpunten gekomen.

Zo missen bezoekers de aanwezigheid van de sociale dienst, kan de privacy van bezoekers en de veiligheid van medewerkers verbeterd worden en doet de naam Integrale Toegang bij maar weinig mensen een belletje rinkelen.

Verhuizing

Een deel van die verbeterpunten wil de gemeente opvangen door het loket met alle ondersteunende organisaties over te plaatsen naar het gemeentehuis.

Wethouder De Waal denkt dat daardoor nog meer samenwerking met de gemeente tot stand kan komen. “Nu is er onbedoeld toch vaak een wij-zij-gevoel, terwijl we er samen voor onze inwoners moeten zijn”, verklaart de wethouder.

Daar komt bij dat de gemeente door reorganisaties en samenwerkingsverbanden wat ruim in haar jasje zit. “We hebben hier en daar wat ruimtes over en ook de bibliotheek kan wat kleiner”, legt De Waal uit.

Andere term

Hij denkt aan één gezamenlijk loket, waar inwoners kunnen aankloppen voor zowel vragen aan de gemeente als aan een van de welzijnsorganisaties.

Wethouder Van der Beek vult aan: “We denken tegelijkertijd aan een andere term dan Integrale Toegang, want die naam zegt maar weinig mensen iets en spreekt ook niet echt aan. De toegang werkt wel goed, zowel voor de samenwerkende partijen als voor cliënten, maar de bekendheid kan nog beter.”

K4

De komende maanden worden de plannen voor de verbouwing van het gemeentehuis verder uitgewerkt. De wethouders verwachten dat in de loop van dit jaar de eerste veranderingen zullen plaatsvinden, zodat de Integrale Toegang – wellicht onder een nieuwe naam – in 2018 de deuren opent in het gemeentehuis.

Het gebouw K4 aan de Kromstraat wordt dan verkocht.