De commissie Ruimte van de gemeente Tholen heeft afgelopen week gesproken over het bestemmingsplan van bedrijventerrein Welgelegen 3.

Verschillende instanties en personen hebben bij de gemeente zienswijzen ingediend en/of bezwaar gemaakt tegen passages in het bestemmingsplan en daarom werd nogmaals gekeken naar het vernieuwde plan. Eén grote wijziging is dat een groot deel van de gebouwen (75 procent) nog ‘maar’ 15 meter hoog mogen zijn in plaats van de oorspronkelijke twintig meter.

Welgelegen III is de uitbreiding waar de gemeente Tholen al lang op zit te wachten. Men focust zich op grote bedrijfsloodsen van minstens vijf hectare en volgens de gemeente Tholen biedt het bedrijventerrein veel kansen voor ondernemers die nu ‘dieper’ in Zeeland zitten.

Vragen

Met de komst van de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen, vormt Tholen de ideale uitvalsbasis voor grote ondernemingen. Van Leeuwen wil echter wel weten van het college aan wat voor soort bedrijven zij denken, hoeveel arbeidsplaatsen die op kunnen leveren en wat de ervaringen zijn met dit soort bedrijven in andere gemeenten.

Daarnaast worden vragen gesteld over de lichthinder, de ontsluiting van het bedrijventerrein voor het verkeer, de eventuele aansluiting op de Postweg en of bedrijfsloodsen van twintig meter hoog echt nodig zijn. Rob Duijm van het CDA vult Van Leeuwen aan.

Hij geeft toe dat grote bedrijfsloodsen beeldbepalend zullen zijn voor de entree van Tholen, maar aan de andere kant zien zij ook de noodzaak van werkgelegenheid in de gemeente. "Dit is een compromis dat we wat ons betreft moeten aangaan."

Onderbouwing

Kees Slager (SP) wil echter van de wethouder weten waarom niet wordt uitgebreid in de richting van Oud-Vossemeer en hij heeft moeite met de onderbouwing van de keuzes van het college. "Wij zien in dit stuk alleen dat de A4 alles van Tholen in goud gaat veranderen, maar waar is het bewijs?" 

Slager herinnerde het college aan het feit dat vier jaar geleden al werd aangekondigd dat CompakBoard een grote vestiging op Tholen zou openen, maar daar is nog niets van te zien. "Wij zijn in gesprek. De broedende kip duurt wat langer, maar zo lang hij zit te broeden is het goed", reageert wethouder Frank Hommel.

Daarnaast stelt de wethouder dat ze geen lege dozen neer willen zetten. "Geen bedrijven waar alleen robots werken en geen mensen lopen." Twee bedrijven die enkel opslagfaciliteiten wilden bouwen in de gemeente Tholen zijn om die reden al afgewezen. "Er moet arbeidsgelegenheid zijn. We hebben het over een paar honderd mensen." 

De ontsluiting voor het bedrijventerrein is op dit moment nog prima, maar een tweede ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein heeft de aandacht bij het college. "Ga je nu al uitbreiden richting Oud-Vossemeer, dan kom je steeds meer in het gebied van de fietsroutes en dat willen we juist niet."

Groeneweg 9

Naar aanleiding van verschillende zienswijzen zijn wel verschillende wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Het perceel aan de Groeneweg 9, de varkenshouderij die in 2015 werd gekocht door de gemeente voor vijf miljoen euro, werd in eerste instantie opgenomen in het bestemmingsplan, maar daar wijkt het college nu toch van af.

"De oppervlakte van het perceel is op dit moment namelijk nog niet dringend nodig. Wanneer de ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfsvestigingen vorderen, kan opnieuw een afweging worden gemaakt over de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein."

Het gewijzigde bestemmingsplan wordt op 20 april in de raadsvergadering besproken. Na de zomer wordt bekeken of er wellicht een nieuwe naam moet komen voor het bedrijventerrein, zo is onder andere de naam Businesspark A4 Tholen geopperd.