Woningcorporatie Stadlander zet de rem op de huurverhogingen voor huurders met een inkomen tot 40.349 euro. 

Na overleg met de huurdersbelangenverenigingen heeft Stadlander besloten de huren per 1 juli 2017 met 0,5 procent in plaats van 0,7 procent te verhogen.

De huurverhoging geldt niet voor mensen met een minimuminkomen die recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke lasten. Die huishoudens, ongeveer 2200 in totaal, blijven ook na 1 juli 2017 hetzelfde bedrag betalen.

Ook huurders die te maken hebben met een sociaal plan, waarbij zij hun woning moeten verlaten om plaats te maken voor wijkvernieuwing, en huurders die als eerste bewoner in een nieuwbouwwoning wonen krijgen geen huurverhoging.

Scheefwoners

Voor huishoudens met een inkomen boven de 40.349 euro, de zogenaamde scheefwoners, stijgen de huren wel harder door. Zij gaan 4,3 procent meer huur betalen.

Een uitzondering maakt Stadlander voor tweehonderd gezinnen in de Bergse wijken Gageldonk-West, Gageldonk-Oost, Warande-Oost, Fort-Zeekant en het dorp Sint-Maartensdijk. "Op deze manier willen we de hogere inkomensgroep voor de wijk behouden", verklaart woordvoerder Bert Jansen.

Stadlander heeft daarnaast nog zo’n vijfhonderd woningen in de vrije sector. De huurders van die woningen krijgen een marktconforme verhoging.