Het college heeft de gemeenteraad een volledig overzicht gegeven van alle inspanningen die zijn gedaan rond de veiligheidsdiscussie rond de kerncentrale van Doel.

Waar gemeenten als Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen een juridische procedure willen opstarten om de sluiting van de kerncentrale af te dwingen, zet Woensdrecht juist in op communicatie, crisisbeheersing & rampenbestrijding en het aanspreken van bevoegd gezag.

"We zitten absoluut niet stil als het om de nucleaire veiligheid van onze inwoners gaat", verzekert burgemeester Steven Adriaansen.

Communicatie

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een overzicht vrijgegeven van alle stappen die sinds 2015 zijn genomen met betrekking tot de Belgische kerncentrale. Vooral op het gebied van communicatie is er volgens Adriaansen enorme vooruitgang geboekt.

"Als er nu nog maar een schroefje los zit in de centrale worden we meteen op de hoogte gebracht. Daar hebben we wel een stevig gesprek over gevoerd met de directie van Doel in het kader van goed nabuurschap. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij rechtstreeks op de hoogte worden gebracht van incidenten, waardoor we de persberichten ook op onze website en sociale mediakanalen kunnen plaatsen", verklaart de burgemeester.

De gesprekken met Doel hebben er ook toe geleid dat de dorpsplatforms van Putte en Ossendrecht vertegenwoordigd zijn in de klankbordraad en dat het informatieblad Doelbewust in de hele gemeente wordt bezorgd. Daarnaast zijn er sinds 2015 diverse informatiebijeenkomsten geweest en is de gemeenteraad op werkbezoek in Doel geweest.

Rampenbestrijding

Als het gaat om crisisbeheersing en rampenbestrijding verwijst Adriaansen naar de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. "Nucleaire incidenten houden niet op bij de grens. Daarom bemoeit de regio en zelfs het Rijk zich hier actief mee."

Momenteel werkt de Belgische overheid aan nieuwe nucleaire noodplannen. Volgens Adriaansen zullen die plannen ook een vertaling krijgen in de rampenbestrijding van de Veiligheidsregio en wordt ook het gemeentelijke veiligheidsplan dit jaar nog vernieuwd.

Vorig jaar hielden de Woensdrechtse en Antwerpse hulpdiensten een gezamenlijke oefening, die in het teken van grensoverschrijdende rampenbestrijding stond. Ook heeft een Zeeuws-Brabantse delegatie een werkbezoek gebracht aan Japan om lessen te halen uit de kernramp bij Fukushima.

Wettelijke bevoegdheden

Waar buurgemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen via een juridische weg sluiting van Doel willen afdwingen, besloot de Woensdrechtse gemeenteraad eerder om zich daarbij niet aan te sluiten. Adriaansen benadrukt: "Een gemeente of een veiligheidsregio heeft geen wettelijke bevoegdheden voor het toezicht op een kerncentrale, laat staan de mogelijkheid om een kerncentrale te sluiten."

Wel zegt hij namens Woensdrecht de vinger aan de pols te houden en de Woensdrechtse belangen te verdedigen binnen de veiligheidsregio. "Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de suggestie gedaan om Doel tijdelijk te sluiten om de veiligheidssituatie opnieuw te onderzoeken. De veiligheidsregio en ook de gemeente Woensdrecht steunen de minister daarin."

Gesprek aangaan

Adriaansen vindt het belangrijk dat inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten in de hele discussie rond Doel. "We blijven actief inzetten op communicatie en blijven daarvoor het gesprek aangaan met Doel en met de minister. Onze inwoners mogen verder van ons verwachten dat we goed getraind zijn voor een eventuele crisissituatie en dat we mensen handelingsperspectief bieden bij incidenten."

De gemeente komt binnenkort nog met een speciale informatiepagina om inwoners te informeren over de gemeentelijke rol in de hele veiligheidsdiscussie rondom kerncentrale Doel.