De gemeente Steenbergen gaat aan de vraag vanuit het Rijk kunnen voldoen om dit jaar 65 statushouders te huisvesten.

Dat stelde wethouder Cor van Geel op vragen van Jeroen Weerdenburg (CDA). In de eerste drie maanden van dit jaar hebben al dertig statushouders – mensen aan wie een verblijfsvergunning is verleend – een woning toegewezen gekregen en er komt nog één persoon nagereisd.

De gemeente Steenbergen begon het jaar met een achterstand, omdat de zogenaamde taakstelling vanuit het Rijk niet werd gehaald. Op 1 januari 2017 moest de gemeente Steenbergen nog 21 statushouders huisvesten.

Taakstelling

Voor de eerste helft van 2017 kwam daar een taakstelling bij van 18 statushouders, wat resulteert in een totaal van 39 statushouders die voor 1 juli 2017 vanuit een asielzoekerscentrum doorgestroomd moeten zijn naar de gemeente Steenbergen.

Voor de tweede helft van 2017 staat vooralsnog een taakstelling van 26 statushouders, maar volgens de wethouder kan dat aantal nog naar beneden worden bijgesteld, omdat de stroom met vluchtelingen op dit moment beperkt is. Alles bij elkaar opgeteld kom je dan uit op 65 statushouders voor het jaar 2017.

Met de 31 statushouders die in de eerste drie maanden van het jaar al een woning toegewezen hebben gekregen, maakt de wethouder zich niet druk.

Brabantpact

De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht zijn eerder het Brabantpact aangegaan, waarbij werd afgesproken dat de grotere gemeenten (Bergen op Zoom en Roosendaal) een asielzoekerscentrum zouden inrichten.

Om als omliggende, kleinere gemeenten de twee gemeenten tegemoet te komen zouden zij een deel van de taakstelling voor Bergen op Zoom en Roosendaal op zich nemen, voor de gemeente Steenbergen kwam dat neer op 74 statushouders extra. Nu blijkt dat die azc’s in Roosendaal en Bergen op Zoom niet meer worden gerealiseerd, zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Terugloop

"Er is afgesproken dat het deel dat de omliggende gemeenten zouden oppakken, in de komende drie jaar wordt afgebouwd naar 0", vertelt wethouder Cor van Geel. Vanwege de terugloop qua statushouders heeft er inmiddels ook op het Brabantpact een correctie plaatsgevonden, waardoor er dertig statushouders minder gehuisvest hoeven te worden.

Dat betekent dat alleen in 2017 en 2018 nog extra statushouders opgevangen moeten worden en in 2019 hoeft de gemeente Steenbergen alleen nog de eigen taakstelling te halen.

Woningen

Wel blijkt dat er op dit moment weinig gezinnen zitten in de azc’s, omdat de meeste gemeentes hebben aangegeven dat gezinnen de voorkeur hebben. Omdat de huizen in de gemeente Steenbergen niet geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens, moet volgens wethouder Van Geel daar nog wel een oplossing voor komen.

"Hoe we dat op gaan lossen, dat moeten we nog bekijken." Wel zijn er met de woningstichtingen Stadlander en Woonkwartier afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van woningen voor de mensen met een verblijfsvergunning.

"Van Stadlander krijgen we dit jaar, elke maand, één woning en van Woonkwartier krijgen we elke twee maanden één woning. Met hetgeen we nog voor de boeg hebben, moeten we daar ruimschoots mee uitkomen."