Vijftien bedrijven uit de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom werpen zich op als mogelijke werkgevers voor statushouders.

Via een traject onder begeleiding van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) bieden zij vluchtelingen met een verblijfsvergunning de kans om betaald werk te vinden op de Brabantse Wal. De eerste stage heeft meteen tot een succes geleid.

De van oorsprong Syrische Zakaria uit Woensdrecht is sinds 1 april in dienst bij de BOZ Group in Bergen op Zoom.

De bedrijvenvereniging besloot niet af te wachten, toen anderhalf jaar geleden de instroom van asielzoekers zijn hoogtepunt bereikte.

Interesse

"Vroeg of laat klopt de overheid toch bij ons aan met de vraag wat wij op het gebied van werk voor de vluchtelingen kunnen betekenen. In plaats van een vraaggestuurde aanpak hebben we ervoor gekozen om zelf in actie te komen en een aanbodgericht model te ontwikkelen", legt Ad Vos van de BZW uit.

De vereniging inventariseerde daarom eerst onder haar leden welke bedrijven er interesse in hadden om statushouders aan betaald werk te helpen. Vooral bedrijven in de techniek, logistiek en zorg, niet toevallig sectoren die al dringend op zoek zijn naar voldoende handjes, meldden zich aan.

Traject

De BZW ontwikkelde vervolgens een traject om de juiste persoon bij een vacature te vinden. De statushouders worden eerst gescreend op hun (taal)kennis en vaardigheden, waarna een uitgebreid interview volgt. Wie dan nog voldoende interesse heeft en geschikt wordt geacht voor de functie volgt eerst een stageperiode van drie maanden.

De Woensdrechtse Zakaria was samen met een andere vluchteling op 1 januari 2017 de eerste stagiair die begon aan een leerwerktraject bij de BOZ Group. Waar de andere statushouder beter op zijn plek leek in de logistiek dan in de techniek, bleek voor Zakaria de ideale match te zijn gevonden. "Hij was zo enthousiast. Hij vroeg meteen wanneer hij kon beginnen", vertelt Vos.

Vos verwacht de komende periode meer statushouders op dezelfde wijze aan werk te kunnen helpen.