Blikjes in het gras, plastic in de waterloopjes en verpakkingen tussen de struiken. Het zwerfvuil in het Anton van Duinkerkenpark is Bert van der Linden een doorn in het oog. 

"Een aanfluiting voor de stad en al haar bewoners, bezoekers en toeristen. Ons mooie park vraag om beter beheer en onderhoud dan het nu krijgt", vindt hij. Volgens een gemeentewoordvoerder wordt er dit seizoen extra aandacht besteed aan het park en zal het onderhoud naar een hoger niveau worden getild. 

Van der Linden, bewoner van de Kleine Parkstraat, had de hoop dat na de renovatie het Anton van Duinkerkenpark er meteen een goed beheersplan voor het park zou komen. "Helaas is het kwaliteitsniveau dat de gemeente hanteert voordat zij tot opruimen overgaat onveranderd gebleven. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hanteert lopen van A+ (uitstekend) tot D (laag). Pas wanneer een laag niveau bereikt is, wordt het vele zwerfvuil opgeruimd", merkt Van der Linden.

Omdat hij daar niet op wilde wachten, besloot de Bergenaar begin dit jaar zelf het heft in handen te nemen en zwerfvuil op te ruimen. "Daarna heb ik melding gemaakt via de gemeentelijke website over deze vervuiling. Een automatisch antwoord beloofde mij dat mijn klacht meegenomen zou worden in het bestaande gemeentelijk beleid. We zijn nu twee maanden verder en in al die tijd heb ik weinig verandering gezien."

Aanfluiting

Het stoort Van der Linden vooral dat de gemeente in zijn ogen een laag onderhoudsniveau hanteert voor het Anton van Duinkerkenpark. "Het park blijft zo een aanfluiting voor de stad en al haar bewoners, bezoekers en toeristen. Het park ligt bezaaid met rommel en zwerfvuil. Daar is een beter beheer en onderhoud voor nodig dan het park nu krijgt", haalt hij uit.

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat weten dat de aanpak van zwerfvuil in het Anton van Duinkerkenpark wel degelijk serieus wordt opgepakt. "Dit seizoen zullen de serviceteams Bergen op Schoon iedere week aandacht schenken aan het zwerfvuil in de waterlopen in de stad, ook in het Anton van Duinkerkenpark. Daarnaast komt de straatstofzuiger (Glutton) al iedere week in het park en dat programma zetten we ook gewoon door."

Kwaliteitsniveau

Ook de opmerking van Van der Linden om het onderhoudsniveau op te schroeven, neemt de gemeente graag over. "We zijn op dit moment bezig met de herijking van ons plan voor het beheer van de openbare ruimte. Daarin hebben we met raadsleden stil gestaan bij de kwaliteit. Het voornemen is om het kwaliteitsniveau voor stadsparken van C naar A te verhogen. Dit moet de gemeenteraad nog wel goedkeuren", aldus Stander.

Ondanks alle extra maatregelen kan de gemeente volgens hem niet voorkomen dat er toch zwerfvuil rondslingert in het park. "Het park wordt intensief gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat een dag na het opruimen er helaas toch weer zwerfvuil ligt."