De woningcorporaties Woonkwartier, AlleeWonen, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, R&B Wonen en RWS Goes hebben gezamenlijk de Visie op Wonen en Leven in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden 2030 gepresenteerd. In deze visie verwoorden de woningcorporaties hun gezamenlijke analyse van de regio West-Brabant, Tholen en de Bevelanden als woon- en leefregio. 

De eerste visie Wonen en Leven dateert van 2009 en had toen nog alleen betrekking op de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. In 2013 werd die visie geactualiseerd en uitgebreid met de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Roosendaal.

Bij de huidige visie is opnieuw een regio aangehaakt, te weten de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De woningcorporaties zien samenwerken en afstemmen van het beleid als de sleutel om zo met lokaal maatwerk de regionale woningmarkt zo goed mogelijk te bedienen.

Afname

Het woonmarktonderzoek dat ten grondslag ligt aan de visie geeft aan dat de woningmarkt in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden in 2030 een afnemende behoefte heeft aan sociale huurwoningen en dat het zogenaamde 'scheefhuren' stabiliseert. Vooral kleine één- en tweepersoons huishoudens blijven en gaan huren.

Door vergrijzing van de regio zal de vraag naar aanpasbare en gelijkvloerse woningen stijgen, mede ook doordat mensen met (zorg)ondersteuning langer zelfstandig blijven wonen. Wat ook meespeelt is dat een groot deel van de mensen die tegen die tijd pensioengerechtigd zijn, hun huidige koopwoning niet gaan verruilen voor een huurwoning. Er is dus sprake van krimp in de huurmarkt in 2030.

Karakter

Voor de regio Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen geldt dat er nog een lichte groei te zien is op de woningmarkt ten opzichte van de rest van West-Brabant. Het karakter van de betreffende woonplaatsen is bepalend voor de ontwikkelingen, dat geldt vooral voor Tholen waar de kerk een rol speelt in het dagelijks leven.

Doch ook in deze regio wordt krimp verwacht. Coen Mol, bestuurder Woningstichting Woensdrecht, vertelt dat de woningcorporaties daarom in de gezamenlijke visie opgenomen hebben dat ze alleen vernieuwen wat verouderd is en dat er alleen gebouwd gaat worden waar vraag naar is. "Het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit", licht hij toe.

Manifest

Naast de samenwerking vragen de woningcorporaties ook gezamenlijk commitment middels een manifest aan de gemeenten waarin zij actief zijn. "We zien dat de colleges van burgemeester en wethouders de feiten en cijfers (h)erkennen, maar dat de gemeenteraden vaak moeite hebben met het interpreteren van deze feiten en cijfers en dus ook niet de vertaalslag maken naar de werkelijkheid", licht Ruud van de Boom, bestuurder van Woonkwartier, toe.

Een gezamenlijke aanpak van woningcorporaties en gemeenten zal leiden tot verbreding en aanscherping van het beleid en is dus belangrijk, zo staat te lezen in het opgestelde manifest.