GGZ WNB in Halsteren en GGZ Breburg in Breda bieden voortaan onderdak aan mensen die in een verwarde toestand op straat worden aangetroffen. 

Sinds 1 april zijn daarvoor op Vrederust bij Halsteren en in bij GGZ Breburg in Breda de zogenaamde Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimtes (SPOR) actief.

Het gaat vooralsnog om een pilot van een jaar, waarbij de betrokken gemeenten, politie, ambulancedienst, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in West-Brabant meer inzicht willen krijgen in de doelgroep om zo tot een structurele oplossing te komen. 

Voorlopige oplossing

Met de twee SPOR-locaties in Halsteren en Breda bieden de betrokken partijen een voorlopige oplossing voor de opvang van verwarde personen. Eind vorig jaar kondigde de politie aan geen opvang meer te zullen verlenen aan mensen die zich verward gedragen, omdat de politie vindt dat zij niet als verdachten maar als patiënten behandeld moeten worden.

Door bezuinigingen in de zorg zag de politie landelijk het aantal incidenten met een spoedeisende psychiatrische achtergrond in vijf jaar tijd met 65 procent toenemen.

Naar schatting gaat het in de regio Midden- en West-Brabant om zo’n honderd personen per jaar. Zij zijn vaak weliswaar niet bij een strafbaar feit betrokken, maar vormen vanwege hun verwarde gedrag mogelijk wel een gevaar voor zichzelf of voor anderen.

Crisisdienst

In de regio is nu afgesproken om personen die in een verwarde toestand op straat worden aangetroffen worden ondergebracht in Halsteren of Breda.

De patiënten worden niet meer opgehaald door de politie, maar de ambulancedienst zal voor hun vervoer zorgen. In de SPOR-locatie volgt zo snel mogelijk een beoordeling door de crisisdienst van de GGZ’s.

Die bekijkt waar de patiënt het beste kan herstellen van zijn of haar crisis en welke begeleiding nodig is. De betrokken partijen hebben ook afspraken gemaakt over de nazorg van psychiatrische patiënten.

De SPOR-locaties zijn vooral bedoeld voor mensen die zich in de openbare ruimte verward gedragen. Bij crisissituaties thuis komt het crisisteam van de GGZ’s aan huis om daar een oordeel te vellen over de situatie.

Pilot

De samenwerking binnen SPOR loopt sinds 1 april in de vorm van een pilot voor één jaar. De betrokken partijen willen de proefperiode gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de doelgroep. Ook willen zij bepalen wat de best passende structurele oplossing is.

Daarnaast werken de instanties ook aan een totale aanpak voor personen met verward gedrag.