Menno Dam heeft namens Lijst Linssen bij het college aandacht gevraagd voor de 'slechte kwaliteit' van de zakken waarin je je plastic afval moet aanleveren.

"De zakken scheuren gemakkelijk open en de kosten van het opruimen maakt deze gratis plastic zakken duur. Ook waaien op 'open' plaatsen de zakken op de rijbaan. Lijst Linssen kreeg hiervan melding van bewoners", stelt Dam in zijn brief.

Daarom wil hij weten of op de hoogte is van de slechte kwaliteit van de plastic zakken en zo ja, wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit van deze gratis plastic zakken te verbeteren nu er ook scherpe drankenkartons in deze zakken zitten.