Het Bergse bedrijventerrein Lage Meren Meilust moet een van de Brabantse koplopers worden op het gebied van duurzaam en energiezuinig ondernemen. 

Ondernemers, provincie en gemeente investeren de komende jaren voor zeven ton in maatregelen om het industriegebied toekomstbestendig te maken.

De bedrijvenvereniging LMM wil het voortouw nemen bij het realiseren van een van de klimaatdoelstellingen uit het Parijs-akkoord: energieneutrale en circulaire bedrijventerreinenm in 2050.

Daarbij moeten ondernemingen niet alleen in hun eigen energiebehoeften kunnen voorzien, ook is het de bedoeling dat zij zonder reststromen leven en hun grondstoffen zoveel mogelijk uit de eigen omgeving halen.

Vragen

Die doelstellingen roepen meteen een hoop vragen op, waar LMM de komende jaren antwoorden op wil vinden. Want hoe kan de energie die vrij komt uit de productieprocessen opgeslagen en hergebruikt worden. Waar moet er een energiecentrale komen voor de opslag van de energie?

Hoe kunnen bedrijfspanden zo worden ingericht dat het voor werknemers aangenamer is om in te werken, zonder dat de energierekening de pan uitrijst en wat doen al die ontwikkelingen met terreineigenaren en de infrastructuur op de Lage Meren Meilust?

Cubicco

De eerste aanzet naar een antwoord op al die vragen werd woensdag gegeven bij Cubicco, een van de vele bedrijven die op Lage Meren Meilust al bezig zijn met verduurzaming. Cubicco ontwikkelt en produceert nieuwe woontypen voor één- en tweepersoonsgezinnen, die van duurzame materialen gemaakt worden.

Een van de gebruikte materialen is kurkschuim: een combinatie van verf en kurk dat verrassend isolerend werkt, zo werd na een demonstratie duidelijk.

“Met een dikte van slechts zes millimeter kun je al tien tot veertien procent besparen”, verklaarde Raoul Voeten, vestigingsmanager van Cubicco. Het bedrijf neemt binnenkort het goede voorbeeld door haar hele gevel te bekleden met het kurkschuim.

Volgen

Ook andere ondernemers zetten al stappen naar een duurzame inrichting. Zo wil Loods 52 naar een nieuw bedrijfspand dat nul-op-de-meter is.

Plastica onderzoekt mogelijkheden om energiezuiniger door het leven te gaan. Het bedrijf heeft in acht jaar tijd haar energieverbruik al gehalveerd, maar verwacht met de plaatsing van zonnepanelen en het hergebruik van energie uit haar productieproces nog stappen te kunnen maken.

Peter de Koning, voorzitter van LMM, hoopt dat al die goede voorbeelden doen volgen: “Alleen kun je sneller, maar samen komen we verder. Door samen op te trekken hebben we bijvoorbeeld subsidie van de provincie binnengehaald en kunnen we elkaar op het gebied van energie en duurzaamheid nog meer versterken.”

Hij roept ondernemers zich daarom aan te sluiten bij het project, dat op 10 mei officieel van start gaat.