Ruim zeventig raadsleden van de drie Brabantse Wal-gemeenten (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) kwamen dinsdagavond samen om ideeën uit te wisselen over de samenwerking op de Brabantse Wal.

De basis voor de discussie vormde de toekomstvisie (Veer)krachtig bestuur die gezamenlijk door de drie burgemeesters, drie loco-burgemeesters en drie gemeentesecretarissen werd opgesteld. Dat de ambities hoog zijn bleek wel uit de discussies, zo werd er door raadsleden geopperd om een speciale Brabantse Walwielerronde te houden en er werd nagedacht over een HBO of universiteit op de Brabantse Wal. 

De avond in het Markiezenhof begon met een inleiding door Roel Wever die als adviseur betrokken was bij het opstellen van de visie. Hij stelde dat het belangrijk is voor de drie gemeenten om uit één mond te gaan spreken als zij zich landelijk beter op de kaart willen zetten.

"Samenwerken op zich is niet het doel", vulde burgemeester Ruud van den Belt (Steenbergen) hem aan. "Het is een middel om onze ambities waar te maken." Van den Belt noemde de Brabantse Wal eerder al de 'Parel van Brabant' en daar blijft hij bij. "Hij is alleen nog wat ruw en moet opgepoetst worden."

Discussie

Verdeeld over zes verschillende groepen, gingen de raadsleden samen met de (loco-)burgemeesters in gesprek over zes thema’s die in de toekomstvisie behandeld worden: Duurzame (economische) ontwikkeling, uniek natuurlandschap, excellente leefomgeving, toerisme en recreatie, dansen door de schalen en bestuurskracht.

"Dit is voor de raadsleden de eerste kennismaking met de visie. Hierna is het aan hen om de visie eigen te maken en waar nodig correcties aan te brengen", stelde burgemeester Steven Adriaansen (Woensdrecht).

Gezamenlijke Brabantse Wal

Volgens Jurgen Huijbregts (CDA Steenbergen) moeten dit soort avonden vaker gehouden worden. "Normaal praat je over je eigen gemeente, maar hier aan tafel praat je over een gezamenlijke Brabantse Wal. Iemand zei: ‘We moeten stoppen met citymarketing en starten met regiomarketing’. Daar sluit ik me helemaal bij aan."

Zo werd aan één van de tafels gesproken over dat je als drie gemeenten elkaar ook dingen moet gunnen. Bij de tafel ‘Duurzame (economische) ontwikkeling’ opperde Michel Lambers (Volkspartij Steenbergen) om gezamenlijk op te treden tegen woningcorporatie Stadlander die een redelijke machtspositie heeft op de Brabantse Wal.

Toerisme

Ludo Bolders (AKT Woensdrecht) stelde dat de Brabantse Wal veel meer moet doen aan branding. Een uitspraak die door velen werd herhaald gedurende de avond. "Toeristen komen voor het hele gebied, dus we moeten ook als één gebied optreden", stelde Maarten van ’t Hof (VVD Bergen op Zoom.)

"Maar zijn jullie bereid om daarvoor in de buidel te tasten", vroeg loco-burgemeester Arjan van der Weegen. "We moeten wel", klonk het eensgezind. De Bergse Peter van den Ouden (GroenLinks) is het daarmee eens, maar 'het totaalbeeld moet wel kloppen'.

Drugsafval

Zo kan er wel een mooie publicatie verschijnen in de ANWB-gids, maar als de Brabantse Wal daarna in het nieuws komt vanwege de hoeveelheid drugsafval, dan helpt het volgens hem niet.

Adri Gelder (ABZ Woensdrecht) stelt dat de onbekendheid een kwestie is waaraan gewerkt moet worden, hij wil qua toerisme veel meer inzetten op het agrarische deel van de Brabantse Wal. "Wat groeit er en wat bloeit er?" Dat idee vond bijvang van Rian Govers (VVD Bergen op Zoom): "Op Tholen wordt dat heel mooi aangegeven met borden van de ZLTO".

Herkenning

Burgemeester Steven Adriaansen is aan het eind van de avond tevreden. "Het is nog te vroeg voor de raadsleden om de visie nu al te omarmen. Vandaag hebben ze kennis gemaakt met de visie en ze hebben een gevoel gekregen waar wij als burgemeesters voor staan."

"Wat ik wel heb gezien is dat er veel herkenning en enthousiasme was bij de raadsleden en dat is het belangrijkste. De visie moet uiteindelijk gedragen worden door alle raadsleden."