Dieren kunnen vanaf september veilig de oversteek maken over de snelweg A58. 

De gemeente Bergen op Zoom start deze week met de aanleg van een faunapassage die de Ruytershoveweg en de Mastendreef met elkaar moet verbinden.

De passage komt te liggen op het al bestaande Zoomlandviaduct van de Gareelweg. Om dieren uit te nodigen de oversteek te maken worden langs beide zijden van het viaduct gesnoeid in de bospercelen door de onderlaag en kleine boomvormers weg te halen.

De passage maakt deel uit van de Route van de Turf als onderdeel van het grote project De Zoom. De route wordt 31 augustus 2017 officieel geopend.