Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt er een streep gezet door de plannen voor een nieuwe woonwagenlocatie op het voormalige sportpark De Brombeer.

Het gemeentebestuur wil, in tegenstelling tot wat de raad heeft besloten, slechts één nieuwe woonwagenlocatie realiseren: Langs de Lijn. De gemeenteraad heeft in april 2015 besloten dat er extra woonwagenlocaties gerealiseerd moeten worden om de wachtlijst voor standplaatsen af te laten nemen.

Destijds was er nog een wachtlijst van 45 personen, maar door de realisatie van de woonwagenlocatie Langs de Lijn zou de wachtlijst afnemen met 8 personen.

"Inmiddels zien we dat het opschonen van de wachtlijst, het opnieuw invullen van een aantal leegstaande standplaatsen en een toevoeging van acht standplaatsen aan de locatie Langs de Lijn, leidt tot een afname van de wachtlijst met 18 ingeschrevenen", aldus het college.

Wachtlijst

De wachtlijst staat daarom nu nog maar op 30 mensen en het gemeentebestuur verwacht dat de raad nu wellicht een ander besluit wil nemen.

"Alles overwegende geven wij als college u het advies te kiezen voor de ontwikkeling van 1 nieuwe woonwagenlocatie met maximaal acht standplaatsen. Dit leidt tot de gewenste daling van de wachtlijst en daarmee wordt de doelstelling van de gemeenteraad behaald."

Tekorten

In januari liet de gemeente nog weten dat er niet genoeg geld is voor de realisatie van het nieuwe woonwagenkamp op het voormalige sportpark De Brombeer. De hoge kosten voor het nieuwe woonwagenkamp komen vooral door de afwaardering van de gronden, omdat er eigenlijk woningbouw gepland stond.

Kiest de gemeenteraad voor woonwagens in plaats van reguliere woningen, dan gaan de beschikbare vierkante meters voor een lager bedrag van de hand.

Waardevermindering

Bovendien moet de gemeente rekening houden met waardevermindering van aangrenzende kavels en er zijn nog kosten voor de inrichting van het openbaar gebied. In het ergste geval zorgt dat voor een kostenpost van 1,5 miljoen euro. Het college legt de bal nu bij de gemeenteraad.

Mocht de gemeenteraad toch een tweede locatie voor woonwagens willen realiseren, dan zijn er nog wel verschillende alternatieve opties voor de financiële realisering. In het gunstigste geval kost het de gemeente 637.568 euro.