Er komt een breed onderzoek naar de mogelijkheden voor extra toezicht in het buitengebied om drugsdumpingen tegen te gaan.

De gemeenteraad heeft daarvoor unaniem ingestemd met een motie van Lijst Linssen, GBWP en CDA. De partijen pleiten onder meer voor een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van camera’s in de bossen.

Ook roepen ze burgemeester Frank Petter op om met justitie, politie, provincie en natuurorganisaties in gesprek te gaan om te zien welke bijdrage zij kunnen leveren.

Petter gaf aan blij te zijn met de motie. "Dit steunt mij in de aanpak om drugsoverlast in het buitengebied tegen te gaan."