De gemeente Bergen op Zoom moet alles in het werk stellen om de Bergse Reddings Brigade te behouden. De gemeenteraad heeft daarvoor unaniem een motie aangenomen. 

De toekomst van de Nationale Reddings Vloot staat momenteel ter discussie, omdat de financiering van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt overgedragen aan de veiligheidsregio’s.

Die zijn verplicht om een reddingsgroep van minimaal vier eenheden te leveren met de keuze voor de reddingsbrigade, brandweer of een mix van beide.

De gemeenteraad roept burgemeester Frank Petter op om de veiligheidsregio te laten kiezen voor de reddingsbrigade.