De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht verlengen hun samenwerking op het gebied van leerplicht met drie jaar.

De vijf gemeenten werken sinds twee jaar al samen vanuit een gezamenlijk beleid. Daardoor hebben de scholen te maken met een vaste leerplichtambtenaar, in plaats van verschillende personen afkomstig uit de vijf gemeenten. Die aanpak werpt zijn vruchten af.

Sinds de samenwerking is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald van 360 naar 253. "Zowel de scholen als ouders ervaren deze werkwijze unaniem als een grote verbetering", aldus de gemeenten.