De gemeenteraad heeft, met uitzondering van de Volkspartij, vóór de aankoop van de loodsen aan de Schansdijk 5 gestemd.

Wethouder Petra Lepolder wilde de loodsen kopen om van Fort Henricus meer te maken dan een groot grasveld met een uitkijktoren. Tijdens de besluitvormende vergadering van donderdag 30 maart werd uitgebreid gesproken over het raadsvoorstel. Het gaat in totaal om een perceel van 6.326 vierkante meter voor de prijs van 105.000 euro. 

Al tijdens de oordeelvormende vergadering bleek dat de Volkspartij geen voorstander is van de koop van de loodsen. Het perceel was eigendom van de RE-APP GROEP B.V. maar omdat die failliet zijn, heeft de curator het perceel in de verkoop staan.

Kansen

"Dit is een kans die zich binnen afzienbare tijd waarschijnlijk niet meer voor zal doen", stelde de wethouder destijds. Volgens de wethouder hebben zelfs (lokale) ondernemers al belangstelling getoond voor de recreatieve kansen van het fort en haar omgeving.

Gesterkt door de recreatieve kansenkaart die op 24 november 2016 is vastgesteld en de ontwikkelingen binnen de Zuiderwaterlinie en West-Brabantse Waterlinie wil de wethouder het fort nieuw leven inblazen.

"Er zit energie in het militair erfgoed in Brabant. Om Steenbergen mee te kunnen laten profiteren is het nodig om een aantrekkelijk recreatief product te hebben, zoals Fort Henricus."

Verkeerde rol

Leidend voor de VVD-fractie is de motie die eerder werd aangenomen in de gemeenteraad, waarbij het college werd opgeroepen om actief aan de slag te gaan met de recreatieve kansen binnen de gemeente Steenbergen. "Dit sluit daar mooi op aan", stelt Luc Aben (VVD).

Hij ziet laag risico in de aankoop van de gronden en is daarom minder kritisch naar de wethouder die eigenlijk nog geen concrete plannen heeft voor het perceel. Tijdens de vergadering trok Michel Lambers (Volkspartij) juist fel van leer over dat laatste punt.

"De aankoop vindt als het college haar zin krijgt plaats zonder dat bekend is welke ondernemer concreet plannen wil ontwikkelen en uitvoeren." De gemeente Steenbergen neemt daarmee volgens de Volkspartij de rol over van de markt.

"Het Fort Henricus is niet meer dan een historisch aangelegde bult grond, waarop al vele decennia akkerbouw wordt bedreven. Niet meer en niet minder." En de Volkspartij is niet van mening dat de gemeente Steenbergen als projectontwikkelaar moet optreden.

Economische drager

Wethouder Petra Lepolder reageerde daarop door te stellen dat dat ook niet haar intenties zijn. Ze bevestigde dat ze niet Fort Henricus zelf wil kopen, maar het stuk grond ernaast.

"Dat biedt de mogelijkheden om naast Fort Henricus een recreatieve meerwaarde te creëren die ertoe bijdraagt dat Fort Henricus tot in de lengte van jaren die economische drager heeft die het nodig heeft om in de toekomst onderhouden te worden."

 Volgens de wethouder is het plan om de grond op te kopen en snel door te verkopen aan weer een nieuwe eigenaar die de zaak gaat ontwikkelen. "Dankzij de publiciteit rondom dit thema hebben al meerdere mensen zich bij ons gemeld met een diversiteit aan ideeën." 

De wethouder stelt dat het gaat om gerenommeerde horecaondernemers uit de regio. "Alle kaarten liggen de goede kant op om hier een succes van te maken."