Ze zijn klein, energiezuinig, duurzaam en als het aan de gemeenteraad ligt binnenkort ook beschikbaar in Bergen op Zoom. 

Een meerderheid van de gemeenteraad ziet wel wat in de komst van tiny houses binnen de gemeentegrenzen. Via een motie heeft zij daarom wethouder Patrick van der Velden aan het werk gezet om de mogelijkheden voor deze nieuwe woonvorm te onderzoeken. 

Voor Van der Velden was de motie echter niet nodig geweest. Hij voert momenteel al gesprekken voor de realisatie van tiny houses op het voormalige Zunehacomplex in Halsteren.

Nieuw fenomeen

Tiny houses zijn een nieuw fenomeen op de Nederlandse woningmarkt. Het zijn kleine huisjes, vaak op wielen geplaatst en dus niet gebonden aan één locatie. De huisjes zijn volledig ingericht, maar toch sober van stijl en daardoor een stuk goedkoper dan een reguliere woning.

Bovendien speelt duurzaamheid een grote rol. Veel tiny houses zijn energieneutraal. Sommige bewoners streven ook naar een afvalneutraal leven.

"Tiny houses staan voor een filosofie van minder huis, meer leven", weet Han Verbeem (PvdA). "Ze passen perfect bij deze tijd en kunnen geschikt zijn voor jongeren, alleenstaanden en ouderen."

Samen met GroenLinks, CDA en Lijst Linssen stelde hij daarom een motie op om het college opdracht te geven de mogelijkheden voor de tiny houses te onderzoeken en de bevindingen uit het onderzoek in het derde kwartaal aan de raad te presenteren. Ook de VVD en BSD schaarden zich achter de motie.

Stadlander

GBWP en D66 vonden beide de motie weliswaar sympathiek bedoeld, maar vroegen zich af of de opdracht wel haalbaar zou zijn. D66-raadslid Carinne Elion-Valter viel vooral over de zinsnede in de motie waarbij de partijen het college opdragen om onder meer met Stadlander het gesprek over de mogelijkheden aan te gaan.

"Dan weet ik al hoe het zal gaan. Ambtenaren van de gemeente gaan met vertegenwoordigers van Stadlander in gesprek. Stadlander zal zeggen dat het wordt meegenomen in een intern overleg. Over drie kwart jaar komen ze eens een keer met antwoord en ondertussen blijven de jongeren wachten op geschikte huisvesting. Stadlander is immers monopolist. We moeten dat probleem erkennen en met andere partijen gaan praten", stelde ze.

Zunehacomplex

Andere raadsleden konden zich echter niet vinden in de kritische houding van Elion-Valter richting Stadlander.

"D66 lijkt te zoeken naar mogelijkheden om tiny houses niet mogelijk te maken en daarbij Stadlander de monopoliepositie verwijten. Er staat in de motie duidelijk dat er ook met andere ontwikkelaar gesproken moet worden", sprak Piet van den Kieboom (BSD).

Ook wethouder Patrick van der Velden vond de sneer naar Stadlander niet terecht.

"We zitten al met Stadlander rond de tafel om te kijken of het mogelijk is om dit soort woningen te realiseren op het Zunehacomplex in Halsteren. Daarin hebben we ook de vergelijking met de MorgenWonen-woningen in Gageldonk gemaakt, die maar weinig verschillen in prijs met de tiny houses."

Van der Velden voert verder nog gesprekken met Cubicco en de jeugdraad over nieuwe woonoplossingen.

Protocol

Wat betreft de jongerenhuisvesting is volgens hem de onwetendheid onder jongeren vaak het grootste probleem. 

"Van Stadlander hebben we begrepen dat als een jongere actief op zoek is naar een huis, dat die binnen drie tot negen maanden een woning kan vinden. Maar veel jongeren weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Samen met de jongerenraad komen we daarom binnenkort met een protocol dat jongeren op weg moet helpen."