Bergse raad blijft tegen uitbreiding Biomoer

Een meerderheid van de Bergse gemeenteraad blijft zich verzetten tegen de uitbreiding van Biomoer. Alleen VVD, D66 en CDA wilden onder voorwaarden instemmen met de uitbreiding van het biovergistingsbedrijf.

Daardoor was er geen meerderheid voor de door de provincie gevraagde 'verklaring voor geen bezwaar'.

Eerder had de gemeenteraad van Roosendaal al wel een verklaring voor geen bezwaar aangenomen, maar de Raad van State besliste later dat het laatste woord bij de gemeente Bergen op Zoom lag, omdat de uitbreiding op Bergs grondgebied plaatsvindt.

Het college sprak zich eerder al negatief uit tegen de uitbreiding van Biomoer vanwege de overlast die omwonenden in het Halsters Laag ervaren. Via een amendement probeerden VVD, CDA en D66 daarom met het stellen van duidelijke voorwaarden de overige partijen toch over de streep te trekken.

Voorstanders

De drie voorstanders stelden voor dat Biomoer de bouw van de vierde silo zou laten vallen, dat de capaciteit beperkt wordt tot 43.500 ton grondstoffen per jaar, dat er extra aanplant komt, dat de aan- en afvoer verloopt richting de Moerstraatsebaan en dat de Luienhoekseweg voorzien wordt van passeerstroken.

GBWP, Lijst Linssen, BSD, PvdA en GroenLinks bleven het college echter steunen. Zij zijn van mening dat Biomoer op een industrieterrein thuis hoort.

"Een verhuizing kan prima gedragen worden door Biomoer zelf", stelt Sander Siebelink (Lijst Linssen). Daar waren D66-raadsleden Chris Moerkerken en Carinne Elion-Valter niet zo zeker van. "De uitbreiding is juist nodig om Biomoer levensvatbaar te houden. Straks zitten we met een lege silo’s in ons landschap. Hebben we dan onze ideale wereld", hielden zij de tegenstanders voor.

Overige partijen

De overige partijen hielden echter voet bij stuk en weigerden de verklaring van geen bezwaar af te geven. Betrokken partijen, zoals de ondernemers achter Biomoer, hebben nog wel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het raadsbesluit.

Tip de redactie