Nieuwe raad moet kloof voor Stadlander dichten

“Objectief gezien doet Stadlander het als woningstichting heel goed, maar op een of andere manier komt dat verhaal niet over”, stelt Han Bekkers, voorzitter van de nieuwe Volskhuisvestingsraad die de woningstichting adviseert. 

Het orgaan houdt zich bezig met de langetermijnvisie voor de West-Brabantse woningcorporatie met als belangrijkste opdracht de relatie tussen Stadlander enerzijds en de huurdersbelangenorganisaties en gemeenten anderzijds te herstellen.

Innovatief

Bekkers noemt het besluit van Stadlander om als eerste woningstichting in Nederland een Volkshuisvestingsraad als onafhankelijk adviesorgaan in te stellen moedig.

“Want eigenlijk zouden wij niet nodig moeten zijn en heeft Stadlander ook de kwaliteiten in huis om zelf haar beleid te kiezen zonder ons advies”, stelt de voorzitter die daarmee meteen het probleem van de woningstichting aansnijdt.

Zo verkeerd doet Stadlander het volgens hem helemaal niet, al lijkt onder de huurders en gemeenten vaak toch een ander beeld te leven.

“Stadlander is een hele innovatieve corporatie. Kijk naar de bouw van energieneutrale woningen in Gageldonk-West. Een uniek project, maar zo wordt het door de huurders niet altijd beleefd. Hetzelfde geldt voor gemeenten. Die hebben vaak het idee dat het geld alleen maar in Bergen op Zoom wordt uitgegeven, maar dat is niet zo.”

Gesprekken

Het is daarom aan de Volkshuisvestingsraad om de relatie met zowel de huurders als gemeenten te herstellen.

De raad, die bestaat uit mensen met verschillende achtergronden in de volkshuisvesting, bouw en bestuur, gaat Stadlander daarom adviseren voor de lange termijn, maar zal ook actief betrokken zijn in de contacten tussen de woningstichting en haar belangenhouders.

De eerste stap is dat de leden van de raad gesprekken voeren met de gemeenten in het werkgebied van Stadlander (Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht) en huurdersorganisaties om te horen welke zaken er bij hen leven. Bekkers ziet voor de raad geen rol in het schrijven van stapels dikke rapporten weggelegd.

“We gaan zoveel mogelijk voor interactie tussen Stadlander en haar belangenhouders. Uiteindelijk zal onze rol weer onnodig moeten zijn.”

Doelgroepen

Naast het herstellen van de relatie tussen Stadlander en de gemeenten en huurders zal de raad zich ook bezig houden met de visie op volkshuisvesting in de toekomst. Don Monfils, een van de raadsleden, wijst op het steeds ingewikkelder geworden landschap waarin woningstichtingen zich moeten opereren.

“Corporaties moeten steeds meer ‘doelgroepen’ huisvesten. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die langer thuis wonen, maar ook mensen die vallen onder de geestelijke gezondheidszorg, statushouders en arbeidsmigranten. Daarnaast heeft de overheid veel zitten roeren met de nieuwe Woningwet en de verhuurdersheffing. Dan is het soms goed om daar met vreemde ogen naar te kijken”, vindt hij.

De Volkshuisvestingsraad is voorlopig aangesteld voor een termijn van twee jaar.

Tip de redactie