Steenbergen Anders (StAn) en de Volkspartij gaan tijdens de besluitvormende vergadering van 30 maart 2017 een amendement indienen met betrekking tot de begroting van de WVS-groep.

De partijen stellen groot belang te hechten aan het werk dat de WVS-groep verricht, maar door wijzigingen in de bijdragen vanuit het Rijk moet de gemeente de komende vier jaar ruim zes ton meer gaan betalen.

De Volkspartij en StAn willen daarom dat het bestuur van de WVS-groep mogelijkheden gaat onderzoeken om de tekorten terug te dringen en samen met andere gemeenten willen zij de Tweede Kamer aanwenden om de Rijksbijdrage te herstellen.