Natuurvereniging Namiro stapt opnieuw naar de Raad van State om de komst van het windpark Kabeljauwbeek bij Ossendrecht tegen te houden.

"We zijn niet tegen windenergie als alternatieve energie, maar vinden de maximale toegestane tiphoogte van 183 veel te hoog", verklaart voorzitter Jim de Blank.

Namiro maakte al eerder bezwaar tegen de komst van de vijf windmolens, die komen langs de Kabeljauwbeek op de grens tussen Ossendrecht en het Schelde-Rijnkanaal. Volgens het bestemmingsplan krijgt Eneco als ontwikkelaar de mogelijkheid om turbines te plaatsen die tot een hoogte van 183 zullen reiken.

Een woordvoerder van Eneco bevestigde in 2014 al dat het energiebedrijf een type turbine met een tiphoogte van 179 in overweging heeft. Die hoogte reikt voor Namiro veel te ver.

"We zouden vijf Euromasten in onze achtertuin krijgen. Niets in de omgeving is zo hoog als deze windturbines. De koeltorens van Doel zijn tien meter lager, maar staan twintig kilometer verderop. De affakkelinstallatie van BASF is 'slechts' 120 meter hoog en staat honderden meters naar achter. Beide domineren nu al de hele omgeving", vindt De Blank.

Suggestie

Namiro deed de gemeente daarom eerder al de suggestie om een hoogte van maximaal 140 meter op te nemen. Dat komt overeen met de hoogte van de bestaande windmolens in het Antwerpse havengebied en in de Anna-Mariapolder.

"De opbrengsten van een molen met een tiphoogte van 140 meter is nagenoeg gelijk aan die van 183 meter", aldus De Blank.

De gemeenteraad ging daarin echter niet mee en heeft de hoogte op 183 meter laten staan. Omdat de gemeente en Namiro ook verschillen over de toepassing van de Flora- en Faunawet en het feit dat het bestemmingsplan niet overeenkomt met de Verordening Ruimte van de provincie stapt Namiro opnieuw naar de Raad van State.

Tweede beroep

Het is voor de natuurvereniging al het tweede beroep bij de Raad van State in twee jaar tijd. In 2015 lukte het Namiro nog om een streep door de plannen te krijgen, omdat de Kabeljauwbeek niet als zoeklocatie voor windenergie was aangemerkt in de Verordening Ruimte.

De provincie liet daarom afgelopen zomer weten haar Verordening te willen aanpassen, waardoor Eneco de plannen toch wil doorzetten.