Als het aan de organisatie van Chapeau ligt, wordt in het najaar van 2018 een tweede editie gehouden van het feest voor trots en (h)erkenning.

Dat blijkt uit de evaluatie die heeft plaatsgevonden met de verschillende ambassadeurs, de gemeente en stakeholders. De eerste editie van Chapeau trok ongeveer achthonderd mensen en werd door velen als een succes bestempeld, maar er zijn toch een paar aandachtspuntjes.

Zo blijkt uit de evaluatie dat de aanlooptijd naar het feest veel te kort was. De eerste editie, die op 4 november 2016 werd gehouden, kende slechts een half jaar voorbereidingstijd.

"Dit is als te kort ervaren. Hierdoor is het risico groot dat er kwaliteitsverlies optreedt, maar ook vanuit de verenigingen en instellingen is aangegeven dat een half jaar echt te kort is om extra activiteiten te organiseren naast de planning die zij al hebben." 

In de evaluatie wordt dan ook gesproken over een aanlooptijd van een jaar als een verantwoorde termijn. Een aanlooptijd van ruim een jaar wordt als te lang gezien. "Hierdoor ontstaat het risico dat zaken niet voortvarend meer opgepakt worden, omdat het gevoel leeft dat er toch voldoende tijd is."

Locatie

Hoewel de locatie de afgelopen keer (Gummaruskerk) prima was, dient voor een volgende editie toch naar andere locaties gekeken te worden. "Knelpunt voor een volgend Chapeau zijn de banken die niet meer verplaatst mogen worden. De vraag is of de kerk dan nog geschikt is voor het houden van een publieksgala." 

Daarom wordt voor de volgende editie bekeken of er andere locaties te vinden zijn in de gemeente. Zo is al geopperd om te rouleren naar steeds een andere kerk in een van de kernen. "Met de ervaring van Chapeau in de Gummaruskerk kan ook inpassing in een andere kerk gebeuren." 

En ook de datum wordt grondig onder de loep genomen. Zo is begin van het jaar volgens de organisatie niet wenselijk vanwege de drukke feestmaanden waarin veel vakantiedagen vallen. In mei of juni zijn veel verenigingen al bezig met de zomerstop en het einde van het seizoen.

Sleur

Of het allemaal doorgaat is nog niet helemaal zeker, maar de gemeenteraad wordt in ieder geval voorgesteld om het najaar van 2018 een tweede editie te houden. "Er ontstaat dan geen sleur zoals bij een jaarlijkse herhaling. Het blijft op die manier een aantrekkelijk evenement."