Joost Pals (VVD) wil van het college weten waarom webformulieren op de gemeentelijke website nog niet toegankelijk zijn voor mensen met een visuele handicap.

In jaarstukken 2015 gaf de gemeente aan dat de website voldoet aan de Webrichtlijnen 2.0 waardoor deze toegankelijk is voor iedereen met uitzondering van de webformulieren. De webformulieren waren de volgende stap in het verbeteren van de website.

"Onze ambitie is om hier zo snel mogelijk slagen in te maken", zo luidde het. Maar nu, bijna een jaar later, zijn er geen stappen ondernomen. Pals wil dan ook dat het college voor 1 juli 2017 stappen onderneemt.