Inloophuis het Getij krijgt tien procent van de totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop in Bergen op Zoom met een door het KWF bepaald maximum.

Dat is afgelopen maandag vastgelegd in een overeenkomst die door bestuursleden van beide partijen is ondertekend. SamenLoop voor Hoop ontving al enkele maanden geleden een verzoek van de manager van het inloophuis, de heer Hellemons.

"Hij vroeg of het inloophuis in aanmerking kon komen voor een subsidie van het KWF Kankerfonds en met name vanuit de in 2018 te houden SamenLoop voor Hoop Bergen op Zoom."

Survivors

Het bestuur van de Samenloop heeft besloten hieraan hun medewerking te verlenen met als reden dat het toch een Bergse aangelegenheid betreft, het merendeel van de opbrengsten gaan naar verschillende doelen van het KWF en dat is dan meestal onderzoeken die ertoe moeten leiden om de vreselijke ziekte kanker terug te dringen en op den duur uit te bannen.

"Als tegenprestatie zal het Inloophuis samen met zijn vrijwilligers een commissie gaan vormen die de groep survivors gaat werven en begeleiden op 30 juni en 1 juli 2018 tijdens de SamenLoop voor Hoop, Survivors zijn mensen die deze vreselijke ziekte hebben overwonnen of hiervan herstellende zijn."