Archeologen hebben bij Welgelegen III in de gemeente Tholen oude sporen aangetroffen van veenwinning.

Nu zijn die op zich niet heel erg zeldzaam in Zeeland, omdat in de Middeleeuwen veen op grote schaal werd vergraven voor het winnen van zout en brandstof, maar wat de sporen bijzonder maakt is dat ze niet Middeleeuws zijn.

De gemeente Tholen heeft in de derde fase van bedrijventerrein Welgelegen III opdracht gegeven aan archeologen van ADC ArcheoProjecten om een archeologisch onderzoek uit te voeren. "De reden dat de gemeente opdracht heeft gegeven tot archeologisch onderzoek is dat dit een wettelijke verplichting is", aldus de gemeente.

Tijdens dit onderzoek troffen zij sporen aan van veenwinning. De sporen bestonden uit rechthoekige kuilen in de top van het veen. "Met behulp van absolute dateringsmethoden hebben de archeologen vastgesteld dat ze minimaal 1000 jaar ouder zijn", meldt het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband.

Bijzonder

De vondst dateert volgens de archeologen uit de tweede eeuw na Christus. Dat is gemeten met behulp van een zogenaamde Radioactief koolstofdatering. "Sporen van Romeinse veenwinning zijn in Zeeland heel erg bijzonder. Tot nu toe zijn ze slechts op een handvol plaatsen aangetroffen", aldus het samenwerkingsverband.

Volgens de archeologen en het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband is het zeer waarschijnlijk dat in de buurt van de veenwinningskuilen ook mensen hebben gewoond. "Van hen ontbreekt tot nu toe elk spoor."

Rapport

De komende weken gebruiken de archeologen om het rapport te schrijven. Aansluitend zal in overleg met de gemeente bekeken worden hoe hier verder mee om te gaan. De ruimtelijke ordening; wat gebeurt waar en wat mag waar, is een verantwoordelijkheid van de gemeenten.

De gemeente maakt dan ook eigen afwegingen als het gaat om archeologie. De OAS-gemeenten kozen er in 2009 voor om samen te werken en tot een vergelijkbaar archeologiebeleid te komen. In 2011 werd het archeologiebeleid vastgesteld.